AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Praktijk Susans Balans gebruikt haar klantgegevens alleen voor:

Het verzetten van afspraken.
Informatie die voor de klant van belang kan zijn, informatief of financieel.
Persoonlijk contact (in geval van calamiteiten, bijv. verzetten van een afspraak)
Het versturen van facturen.
Het versturen van uitnodigingen van Praktijk Susans Balans.
( u ontvangt alleen uitnodigingen wanneer u zich voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven)

Praktijk Susans Balans gebruikt haar gegevens niet voor:

Verkoop van adresgegevens aan derden.
Het versturen van spam.

Praktijk Susans Balans draagt er zorg voor dat:

– klantengegevens zorgvuldig, stikt vertrouwelijk en in een
– beveiligde omgeving bewaard worden.
– klantengegevens, na het laatste contact met de klant, –
– maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.
– op verzoek van de klant alle betreffende gegevens jegens deze klant onmiddellijk vernietigd zullen worden.

De eigenaar van Praktijk Susans Balans is de enige persoon die deze gegevens kan inzien en gebruiken.

Praktijk Susans Balans zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

Overigens bestaan de klantgegevens alleen uit telefoonnummers en mailadressen.
Indien u een factuur per post wenst zal dat de enige reden zijn om uw woonadres te noteren, die na het versturen van uw factuur per direct weer verwijdert zal worden.