Disclaimer

1. Integrale/Energetische/Holistische behandelingen zijn niet bedoeld
om reguliere geneeskunde te vervangen, eerder om deze te completeren.
Indien symptomen aanhouden of de klacht ernstig is, dient men
onmiddellijk een arts te raadplegen.

2. Integrale behandelaars zijn geen artsen maar artsen kunnen wel
integrale behandelaars zijn.

3. Healers mogen geen medische diagnoses stellen.

4. Healers mogen geen medicijnen of medische behandelingen voorschrijven.

5. Healers mogen niet ingrijpen in voorgeschreven medicijnen
en/of medische behandelingen.

6.  Ik aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid.